2022-01-25 07:00Pressmeddelande

Granngården klimatkompenserar varutransporter

Man som flyttar fodersäckar.

Tillsammans med DHL går Granngården nu in i ett klimatkompenseringsprojekt. För varje kilo koldioxid som kedjan släpper ut, genom varutransporter med DHL, klimatkompenserar Granngården till förmån för nio projekt runt om i världen.

Mål att minska miljöbelastning

Granngården stödjer FN:s Globala mål Agenda 2030 och har specifikt valt ut några mål som kedjan aktivt arbetar med för att uppnå. Ett av dem är Mål 13 som innebär att Granngården ska bekämpa klimatförändringarna genom att minska miljöbelastning, från bland annat transporter.

– Transporter är ett fokusområde för oss och vi försöker ständigt förändra, förbättra och effektivisera. Här behöver vi framförallt minska koldioxidutsläppen. Men det är lika viktigt för oss att kompensera för de utsläpp vi faktiskt gör, säger Christina Strozyk, Miljö & Kvalitetsansvarig på Granngården

Transport av produkter till butiker och kunder, innebär en belastning på miljön. Och som en stor butikskedja har Granngården många varutransporter mellan centrallager och butiker, och från centrallager till kunder.

– Granngårdens totala koldioxid ser vi ökar, framförallt i takt med att vår e-handeln växer. Här är ambitionen på sikt att minska våra varutransporter via lastbil och ersätta dem med tåg, fortsätter Christina.

Stöttar projekt med miljö- och samhällsnytta

DHL ställer höga krav och väljer projekt utifrån miljö- och samhällsnytta. Projekten jobbar för att minska koldioxidutsläpp och bidra till en positiv inverkan på miljö och sociala aspekter. Vilket innebär att Granngården inte bara kompenserar för utsläpp utan kommer dessutom kunna bidra till att främja ekonomin i mindre utvecklade länder, och förbättra livet för lokalbefolkningen.

Följande områden ingår i klimatkompenseringsprojektet:

  • Effektiva spisar i Lesotho
  • Vindenergi i Vaavu, Indien
  • Rehabilitering av vattenhål i Eritrea
  • Förnyelsebar energi i Ceará, Brasilien
  • Biogasprogram i Vietnam
  • Vattenkraft i Namn Long, Laos
  • Vattenfiltrering och förbättrande spisar i Guatemala
  • Deponiprojekt i Santa Marta, Chile
  • Vindenergi i Vader Piet, Aruba

Läs mer om hur Granngården arbetar med hållbarhet.


Om Granngården

Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration – så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv. Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se.