2016-05-24 08:00Pressmeddelande

Granngårdens hjälper nästa generation jordbrukare att växa

Granngården finns för alla som vill leva det jordnära livet. För att stötta och inspirera till en levande landsbygd delar Granngården ut stipendium till studenter på Naturbruksgymnasium runt om i landet. Det är fjärde året som stipendiet delas ut med målet att inspirera fler att söka sig till naturbruksutbildningarna. 
I fjol delade Granngården för tredje gången ut sitt stipendium till studenter på naturbruksgymnasium runt om i Sverige. Stipendiet har blivit en succé och för Granngården är det självklart att återigen premiera ett tjugotal elever som särskilt utmärkt sig. Det är skolorna själva som utser sina kandidater. Det ska vara kandidater som har utmärkt sig lite extra inom områdena natur, djur eller odling. Prissumman på 1 500 kronor per elev kommer att delas ut på examensdagen. För Granngården, som har rötter i det svenska jordbrukssamhället sedan 1880, är det viktigt att fortsätta vara relevanta och uppmuntra nästa generation jordbrukare till att bruka allt naturen har att ge – på ett ansvarsfullt sätt.
”Vi fick ett mycket positivt mottagande förra året från både skolor och elever. För Granngården är det enormt viktigt att hålla den svenska landsbygden levande och med vårt stipendium vill vi uppmuntra studenter som bidrar till detta”, säger Lena Hillstedt, Marknadschef på Granngården.
Enligt skolverket har andelen elever som söker till naturbruksgymnasium minskat något. På Granngården tror och hoppas man dock att intresset kommer att öka i takt med att efterfrågan på närodlat och närproducerat bara blir större och större.
”På Granngården vill vi vara en inspirationskälla för alla som vill leva närmare naturen och leva ett jordnära liv. Vi ser hur intresset ökar för närodlade och närproducerade produkter samt hur det blir en viktigare och viktigare del av allas vardag, inte bara för studenterna på naturbruksgymnasium. Med vårt stipendium hoppas vi kunna bidra till att fler upptäcker naturbruksutbildningarna och att fler inser hur viktig den svenska landsbygden är”, avslutar Lena.
Följande skolor kommer att dela ut stipendiet i år:
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Hillstedt, Marknadschef Granngården
E-post: lena.hillstedt@granngarden.se
Telefon: 040-31 32 60
Granngården har varit en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi är födda på landet och rotade i det svenska jordbrukssamhället. I över hundra år har vi varit en knutpunkt för svenska bönder. Genom vårt arv har vi bred kunskap i frågor som rör odling, djur och natur.
Granngården vänder sig till alla människor som vill leva det jordnära livet. Med 109 butiker runt om i Sverige, samt vår e-handelsbutik, är vi den kunniga och hjälpsamma grannen som inspirerar och underlättar för människor som vill leva jordnära. Vi erbjuder rejäla produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration.
Vårt huvudkontor är placerat i Malmö. Vi har cirka 550 anställda och en omsättning på cirka 1,8 miljarder kronor per år.
Taggar:


Om Granngården

Om Granngården Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration – så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv. Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se.