2016-12-08 08:00Pressmeddelande

Mer tid åt kunderna ökade Granngårdens försäljning

null

Konkurrensen inom detaljhandeln hårdnar och kraven från kunderna ökar. Det är något som butikskedjan Granngården måste förhålla sig till varje dag. 
För att möta förändringarna och uppnå ökad effektivisering krävs rätt förutsättningar. Därför valde bolaget att investera i ett nytt affärssystem. Målet med uppgraderingsprojektet var att skapa mer tid åt kunderna, optimera de interna processerna samt att säkerställa rätt vara på rätt tid och rätt plats samt att stödja omnikanalstrategin.
Det nya affärssystemet har på kort tid resulterat i en förbättrad kundupplevelse. Granngårdens personal har också fått mer tid att möta kunderna med hjälp av optimerad funktionalitet i kassan och fördefinierade orderförslag. Bolaget har även ökat sin försäljning, skapat effektivare processer och minskat kapitalbindningen.
Uppgraderingsprojektet genomfördes under två och ett halvt år och affärssystemet gick i drift med endast fyra kända fel. En siffra som nu är nere på noll. En framgångsfaktor i projektet var det täta samarbetet mellan Granngården och EG.
- Vi har haft ett nära samarbete och en lösningsorienterad dialog med EG:s konsulter och projektledning. Under projektet har EG:s konsulter har bistått oss med sin verksamhetskompetens i kombination med gedigen kunskap inom Microsoft Dynamics AX. Granngårdens projektmedlemmar har bidragit med ett fantastiskt arbete genom sin kompetens och engagemang. Tillsammans har vi sjösatt ett nytt affärssystem i världsklass, säger Dag Widell, CIO på Granngården.
- EG genomför stora satsningar inom detaljhandeln vilket är en av våra viktigaste branscher. Genomförandet av projektet för Granngården, vår löpande support av lösningen och att vi blivit utsedda till preferred retailpartner av Microsoft är ett kvitto på att vi har lyckats positionera oss på marknaden, säger Stefan Fleron, vd EG Sverige.
Med hjälp av det nya affärssystemet, Microsoft Dynamics AX 2012 R3, och EG:s kompetens har Granngården skapat bättre förutsättningar att möta de stigande kraven från kunderna och den alltmer konkurrensutsatta marknaden. Butikskedjan har uppnått optimerade processer, ökad kvalitet på sin grunddata och skapat en förbättrad kundupplevelse. 

Granngården har varit en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi är födda på landet och rotade i det svenska jordbrukssamhället. I över hundra år har vi varit en knutpunkt för svenska bönder. Genom vårt arv har vi bred kunskap i frågor som rör odling, djur och natur. Granngården vänder sig till alla människor som vill leva det jordnära livet. Med 108 butiker runt om i Sverige, samt vår e-handelsbutik, är vi den kunniga och hjälpsamma grannen som inspirerar och underlättar för människor som vill leva jordnära. Vi erbjuder rejäla produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö. Vi har cirka 550 anställda och en omsättning på cirka 1,8 miljarder kronor per år.
Taggar:


Om Granngården

Om Granngården Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration – så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv. Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se.